Časopis vznikl na jaře roku 2009. Snaží se monitorovat
nejlepší autory publikující na internetových literárních
serverech jako je pismak.cz nebo totem.cz

Pošlete nám své texty na tento mail

ČASOPISY KE STAŽENÍ: Kafe 5 Kafe 4 Kafe 3 Kafe 2 Kafe 1

čtvrtek 3. května 2012

Borzičem ohořelý Tvar


Adam Borzič je plamenný řečník. V praxi to ale buhožel vypadá tak, že jeho jazyk toho pálí víc, než skutečně pojmenovává. Jeho přístup (Tvar 9/12) k tématu ironie, coby ke škůdci současné poezie a symptomu povrchnosti, je dosti nekonzistentní. "Dnes se mnozí pokoušejí vyhánět čerta ďáblem a využít ironii v ‚zápase o lepší svět‘. Zní to logicky, kdy jindy by se ostatně mělo dařit ironii, satiře a šklebu než v čase dějinných marasmů. Jenže umění nelze naprogramovat a umění není projekt." Borzič zde s ironií zachází jako s apriorním zlem a falší, je mu protipólem vážnosti, které je nám třeba.